Vad har Carl Schlyter (mp) haft för sig i EU-parlamentet?

Nu är visserligen EP-valet över, men jag vill ändå gärna publicera denna sammanställning av några granskningar av EU-parlamentarikernas arbete som jag gjorde inför valet. Jag anser att vi behöver fler av denna sortens konsumentupplysningar inför kommande val, för att underlätta för väljarna att ta välgrundade beslut om vem de ska rösta på. Dessa granskningar är dessutom extra viktiga i EP-val eftersom få är så insatta i parlamentarikernas arbete att man kan bedöma hur troligt det är att de kommer verka för den politik de för fram i valrörelsen. Moderaternas Gunnar Hökmark är ett lysande exempel på detta, bland annat genom att först rösta för höjning av parlamentarikernas löner och sen stå i TV och påstå att han vill sänka dem. Flera av nedanstånde undersökningar har istället utgått från vad parlamentarikerna faktiskt HAR GJORT under den senaste mandatperioden, hur aktiva de varit och hur de röstat. Vad säger då dessa undersökningar?

Klimat
Naturskyddsföreningen granskar hur parlamentarikerna har röstat i frågor som rör klimat och miljö och kommer fram till att Miljöpartiets Carl Schlyter är den svenska EU-parlamentariker som mer konsekvent än någon annan lagt sin röst för miljön.

Öppenhet och demokrati i EU

Den internationella tankesmedjan Open Europe har undersökt och satt poäng på hur samtliga 785 EU-parlamentariker arbetat för öppenhet inom EU. Av alla dessa politiker placerar sig Carl Schlyter allra överst med 55 poäng av 58 möjliga.

Parlamentarikernas aktivitetsnivå
Aftonbladet har undersökt parlamentarikernas aktivitet genom att se om de varit rapportörer, skuggrapportörer, hur många betänkanden, yttranden och inlägg de gjort. Utefter det har politikerna fått poäng och Carl Schlyter leder stort: 7595 poäng jämfört med tvåan, Olle Schmidt (fp) som får 6425 poäng.

Utvecklings och biståndsfrågor

CONCORD, som är ett samarbetesorgan för 40 olika organisationer som jobbar med bistånd och utvecklingsfrågor, har undersökt synsättet på och engagemanget för utvecklingsfrågor hos de svenska parlamentarikerna. I topp? Carl Schlyter.

Djurskydd
Djurens rätt sätter Carl högst i topp på sin lista över de politiker som fått svara på frågor om sin inställning i frågor som rör djurens välfärd.

Slutsats

Om du tycker att ovanstående frågor är viktiga hoppas jag att du lagt din röst på Carl Schlyter. Om du vill flytta mer makt till Bryssel, om du tycker att lobbyister borde få mer att säga till om eller att parlamentarikerna ska få högre lön, då fanns det säkert någon annan som var bättre att rösta på.

ps. Apropå lönehöjningar för parlamentarikerna kan man lägga till att Carl Schlyter röstade emot detta samt har begärt att få behålla sin tidigare lägre lön, av vilken han, i likhet med Vänsterpartiets parlamentariker, redan skänker bort en avsevärd del.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>