Daily Archives: June 25, 2009

Miljöpartiet ökar i ytterliggare en opinionsmätning, Moderaterna dyker

Idag publicerar Novus Opinion sin senaste mätning. Även i denna ökar oppositionen avståndet till alliansen, främst tack vare att Moderaterna backar 5% till 24,4 på en månad, samt att Miljöpartiet går fram 2,2% till 9,5. Analysen visar att Moderaterna dels tappar till folkpartiet, men även i de grupper som troligtvis drabbas hårdast av de sämre ekonomiska läget, som lågutbildade. I mätningen får Sverigedemokraterna stöd av 3,5 procent och Piratpartiet av 2,4 procent.

Kanske är det mest intressanta i den här mätningen och den från United Minds att de visar att vi kanske inte nödvändigtvis är fast med dessa två politiska block för alltid, då de stora partierna ser ut att tappa och nya partier vinna mark. Jag tror att en sådan utveckling är önskvärd, då den skulle kunna öppna upp för nya samarbeten. Det ska dock tilläggas att SCBs stora mätning visade på motsatt resultat, att de stora partierna dominerar.

Vad gäller samarbetet framkom även idag att Piratpartiet sätter sig i gröna gruppen i EU-parlamentet. Jag tror det är ett klokt drag från bägge sidor. Som flera kommentatorer nämner så får PP troligtvis störst frihet i Gröna Gruppen, och kan dessutom åka snålskjuts på att det är en av de grupper som arbetat hårdast med att försvara den personliga intergriteten. Den Gröna gruppen, och framförallt Miljöpartiet, vinner dels en (och snart två) nya röster samt kan visa upp att man för en intergritetsvänlig politik i parlamentet. Detta kan belöna sig i riksdagsvalet.

Peter Eriksson välkomnar samarbetet i SVD och DN, och Grön Ungdoms språkrör Maria Ferm förstår på Newsmill varför man inte valde den liberala gruppen. Maria argumenterar för övrigt även på Aftonbladets debattsida för att MP ska ta skarpare avstånd från FRA-lagen.

Intressant?

Andra skriver om:
Val 2010, Miljöpartiet, Piratpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Opinionsundersökning, Politik, eu-parlamentet, eu.