Monthly Archives: October 2009

Moderater värnar viss integritet

Expressen hade för några dagar sen en utmärkt ledare som tar upp problemet med hemliga donationer till partierna – ett system som för länge sen försvunnit från de flesta demokratiska länder. Problemet är förstås att donationer förpliktigar, man biter inte den hand som föder en. Det blir alltså en möjlighet för förmögna privatpersoner och organisationer att potentiellt sett påverka politiken i hemlighet.

De flesta partier i Sveriges riksdag vill också ändra på detta. En bra lösning skulle kunna vara att alla donationer över en viss storlek skulle tvingas vara offentliga, just eftersom det är de stora donationerna som är känsliga. Detta skulle leda till att väljarna själva kunde bilda sig en uppfattning om partiernas finansiärer och göra ett mer informerat val.

Varför sker då inte denna förändring? För att Moderaterna och Kristdemokraterna sätter sig emot. Det kan nog vara det ultimata hyckleriet att rösta igenom FRA-lagen, men sen hävda att man inte vill göra donationerna offentliga för att detta skulle inkränka på donatorernas intergritet.

Självklart handlar det om egenintresse. Moderaterna tror att de kommer förlora på att det blir offentligt vilka företag och välbärgade personer som bidrar till deras parti. Kristdemokraterna vill antagligen inte att folk ska se vilka frikyrkor som sponsrar dem.

Om det blir en rödgrön regering efter nästa val hoppas jag att man omgående tar tag i detta demokratiproblem, ett av de få områden där USA faktiskt ligger före Sverige. Till och med DN, som numera annars ofta framstår som ett medlemsutskick från Moderaterna, tycker att väljarna har rätt att få reda på vem eller vilka som skänker pengar till politiska ändamål.

Läs mer om frågan i DN här och här.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

RödGröna ökar i ny mätning

Enligt en purfärsk mätning från United Minds som redovisas i Aftonbladet ökar nu de RödGröna sin ledning över Alliansen. Anmärkningsvärt i mätningen är att Sverigedemokraterna får 6%, vilket utan tvekan har att göra med medieutrymmet de fått de senaste dagarna. SD tar enligt undersökningen hälften av sina väljare från Moderaterna, en fjärdedel från övriga borgerliga partier och en fjärdedel från Socialdemokraterna. För att citera Carl Melin, opinionschef på United Minds:

Socioekonomiskt ser SD:s väljare ut som socialdemokrater, de har låg utbildning men tjänar ganska bra. Men de har borgerliga värderingar.

Trots att SD med detta som valresultat skulle blir fjärde största parti skulle de inte få vågmästarroll eftersom de RödGröna i mätningen har egen majoritet. Miljöpartiet behåller sin plats som tredje största parti medan Kristdemokraterna och Centern balanserar på gränsen till riksdagen.

Du kan se resultatet av undersökningen här>>

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Alliansen tappar stort i storstäderna

Enligt en ny undersökning från Novus Opinion rasar Alliansen i storstäderna. Man tappar dock främst till partierna utanför riksdagen, som Piratpartiet. De rödgröna går fram något, främst tack vare Miljöpartiet som fortsätter öka, både i storstadsregionerna och i resten av landet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Man kan inte straffa bort HIV

För det mesta känner jag mig mycket nöjd med att bo i Sverige som jag anser vara ett av världens bästa länder att bo i, med tanke på vårt sociala skyddsnät, vår sjukvård, frihet, o s v. Men ibland skäms jag över att vara svensk. Som till exempel när jag läser att Sverige får bottenbetyg vad gäller vården av HIV-smittade i jämförelse med andra länder i Europa. Danmark, Norge och Finland ligger alla före oss.

I den aktuella undersökningen, som tagits fram av Health Consumer Powerhouse (HCP), ett analys- och informationsföretag för hälso- och sjukvårdsinformation, har Sverige fått låga betyg av flera olika anledningar. De främsta är:

  • Bristen på vård till papperslösa flyktingar.

    - Papperslösa personer i Sverige är hänvisade att söka vård som ges av frivilliga doktorer och sköterskor. Det slår på det här indexet, säger Arne Björnberg, utvecklingschef på HCP.

  • Hivsmittade i Sverige kan åtalas för att ha överfört smitta.

    Den europeiska expertgrupp som tagit fram indexet anser att åtal diskriminerar de hivsmittade, samtidigt som det inte finns några tecken på att det skulle minska risken för spridning, enligt Björnberg.

Hiv blir allt vanligare i Europa och andelen smittade ökade med omkring 8 procent mellan 2006 och 2007. Hiv ökar även bland ungdomar i Sverige, där det de senaste 5 åren skett en tredubbling av antalet fall.

Vad har regeringen gjort då för att hindra denna spridning? Trots hiv-epidemi bland missbrukare i Stockholm har Birgitta Rydberg (fp) sagt nej till sprututbyten.

Utifrån det ovanstående känns det mycket bra att de RödGröna lagt ett förslag om ett fempunktsprogram för att bekämpa hiv-spridningen och att Vänsterpartiet har förstått att repressalier mot hiv-smittade inte minskar spridningen, utan tvärtom ökar risken för att smittade inte vågar testa sig eller söka hjälp. Hoppas att vi i MP och S följer med på det spåret.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Jag skippar psykologyrket, blir jobbcoach istället

Regeringen har avsatt 2,9 miljarder kronor till nya coacher under en treårsperiod, som ska komplettera AMS och hjälpa arbetslösa till arbete. Det är dock oklart hur stor effekt denna coachning kan tänkas ha, och satsningen har fått återkommande kritik, både från oppositionen och från branschens egna organisationer.

Coacher får 20 000 kr (!) per person som de tar emot. Totalt har 1 miljard kronor rullat iväg på detta. Idag kunde man i Aktuellt se resultatet av en undersökning om hur nöjda arbetslösa i Västsverige var med den jobbcoachning de fått. Kritiken var hård: “Jag behöver ingen terapeut, det hade varit bättre att pengarna öronmärkts för en utbildning.” “Det är sanslöst mycket pengar för att få lära sig hur en arbetsintervju går till.” “Oseriöst så det skriker om det.”

Talande är att endast 2% säger sig ha fått jobb efter coachningen. Detta är betydligt lägre än de siffror som Trygghetsrådet (som betalar coacherna) enligt SVT anger, nämnligen 70%. Men hör och häpna, dessa senare siffror baseras tydligen bara på vad coacherna själva har uppgett, man har inte frågat de arbetslösa! Det övergår mitt förstånd hur man kan ha så dålig kvalitetskontroll.

Nåja, de 98% som inte fick jobb får väl bli jobbcoacher…

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Röd-Gröna ökar ledningen igen

I den senaste mätningen från Demoskop som presenterades i Expressen går de Röd-gröna framåt 1.2 procentenheter till 50.7%, medan Alliansen backar till 44%.

Eller ja, 40.3% eftersom KD skulle åka ut ur riksdagen med de 3.7% de får i undersökningen.

Varken SD eller PP kommer in i Riksdagen, medan MP stärker sin ställning som Sveriges tredje största parti.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Vårdpolitisk propaganda från Vårdföretagarna

Vårdföretagarnas näringspolitiske chef Hans Dahlgren fortsätter föra ut sin onyanserade propaganda för privatisering av vården, denna gång på Politikerbloggen. Jag kommenterar här några av hans uttalanden i artikeln:

“Om de anställda trivs bättre i privata vårdföretag så bör företagandet uppmuntras, inte begränsas, eftersom nöjda medarbetare ger bättre vård och sannolikt med högre kvalité.”

Visst är det så! Men hur trivs då de anställda? En hel del trivs sämre i privata företag, en del trivs bättre och för en del är det hugget som stucket. Hur det ser ut i verkligheten säger Hans inget om.

“Vården utvecklas för de anställdas bästa. Fler arbetsgivare betyder bättre arbetsvillkor.”

På vilket sätt betyder fler arbetsgivare automatiskt bättre arbetsvillkor? Visa mig gärna hårda fakta på det. Det finns uppenbara motexempel på hur personal och patienter blivit lidande i privat vård och omsorg, så sambandet kan inte riktigt vara så enkelt.

“Arbetet med prioriteringar (i vården) och hur vi skall få kakan att växa kommer att behöva inledas av en ny regering.”

Visst är det så. Men en stor metastudie av produktivitet inom vården visade på något större produktivitet inom den offentliga sektorn än hos den privata. Uppenbarligen är det inte självklart att privat vård skulle vara mer effektiv och att privatisering därmed skulle lösa problemet med finansieringen av vården.

“… även miljöpartiet nu så tydligt slår ner på valfriheten och regeringens reformer på det området…”

I Hans Dahlgrens och andra högerpolitikers ögon tycks valfrihet innebära att välja mellan ett antal olika privata bolag för sin vård. En verklig valfrihet, som Miljöpartiet förespråkar, får vi först när alla alternativ finns tillgängliga, så att man kan välja mellan vård som drivs av staten, av privata företag, av stiftelser och ideella föreningar eller av personalkollektiv.

Jag är positivt inställd till privatisering av de flesta välfärdstjänster. Men man måste inse att privatisering inte är en helig graal som kommer lösa samhällets alla problem och att välfärdstjänster inte är detsamma som att sälja potatis eller mobiltelefoner. Det är en marknad där andra regler bör gälla. Det är inte heller rimligt att ideologiska antaganden utan grund i fakta och forskning ska styra beslut som rör människors möjlighet att få bästa möjliga vård.

Om Vårdföretagarnas näringspolitiske chef verkligen ville ha ett partiöverskridande samarbete skulle han göra bättre i att vara lite mer nyanserade i sin syn på de icke-borgerliga partiernas vårdpolitik och på privat företagande i vården.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,