Ytterligare en meningslös undersökning från SKOP

Återigen publicerar DN SKOP:s opinionsundersökning på sin hemsida, och återigen skiljer sig resultatet från alla de andra institutens mätningar.

Häromdagen kom en mätning från Demoskop som visade på en liten men stabil ledning för de Röd-Gröna. Framförallt tappade Moderaterna stort och Sverigedemokraterna höll sig utanför riksdagen.

Men denna mätning, med dessa ganska betydelsefulla förändringar, uppmärksammades av någon anledning inte av DN. Go figure. Istället lyfter man fram SKOP:s mätning som inte är jämförbar med de övriga opinionsinstitutens mätningar eftersom man inte frågar folk om hur de skulle rösta, utan vilket parti de tycker bäst om! Om svenskarna var ett mer populistiskt folkslag skulle detta antagligen vara ungefär detsamma som rösttalet, men så är inte fallet.

Men Skops mätning visar ju att det är jämt mellan blocken och det är kanske roligare läsning tycker DN.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>