Miljövetare utreder nolltaxa i Stockholms kollektivtrafik

Metro skriver idag om Sofia Larsson, miljövetare vid Södertörns Högskola, som i en C-uppsats har utrett kostnader för och vinsterna med nolltaxa i kollektivtrafiken. Hon menar enligt artikeln att samhället tjänar miljarder på nolltaxa.

– Kollektivtrafik är ett bra val. Och nolltaxa är ett viktigt incitament för att få folk att välja miljömedvetet, säger hon.

Uppsatsen baseras bland annat på SL:s egen rapport “Fyra prisstrategier”. Vinsterna med nolltaxa uppges vara minskade utsläpp, minskat buller och skaderisk, men även mer svårmätta faktorer som minskad stress och ökad integration. Kostnaderna är dels förstås att det krävs mer skattepengar samt att ombilda personal och köpa in mer färdmedel eftersom resandet skulle öka. Den nuvarande styrelseordföranden för SL, Christer Wennerholm (m) är dock inte öppen för förslaget.

– En nolltaxa skulle både drabba kollektivtrafiken och vara djupt orättvist, anser han.

Man får anta att han menar att det är orättvist att de som inte åker kollektivt ska vara med och betala via skatten. Å andra sidan får ju skattebetalarna betala nya vägar vare sig man har bil eller inte. Och om något ska premieras är det väl kollektivtrafiken som är mer samhällsekonomiskt effektiv och miljövänlig?

Jag tror personligen att man inte behöver gå så långt som till nolltaxa. Säg att man sänkte priserna till 10 kr för alla resor, samt 200 kr för ett månadskort. Det skulle nog räcka ganska långt för att locka fler resenärer. Jag har tyvärr inte lyckats hitta Sofias uppsats på nätet, om någon vet hur man får tag i den får ni gärna tipsa mig!

4 thoughts on “Miljövetare utreder nolltaxa i Stockholms kollektivtrafik

 1. Varför inte gå hela vägen, utan stanna kvar vid en kostnad, må vara vilken som helst? Då kan man ju inte slopa alla kostnader som kontrollanter, spärrar, system för kontanthantering och annan administrativ hantering av biljetter.

  Idén bakom nolltaxa är ju att kollektivt är bra, eller hur? Kollektivt är bra, inte bara vad det gäller trafik, utan även i de flesta andra fall, s.s. t.ex. boende. Kollektiva lösningar är EFFEKTIVA, betydligt mer effektiva än några andra lösningar. Alla lösningar som kan levereras till ett kollektiv, kan standardiseras, och det är detta som ger den stora effektivitetsvinsten.

  Att Christer G. Wennerholm är emot nolltaxa är ju inte speciellt förvånande, han och hans parti är ju emot alla kollektiva lösningar.

  Det förvånar mig dock att du, som är miljöpartist, också är emot nolltaxa? Jag trodde ni var för kollektiva lösningar? Jag trodde ni insåg att kollektiva lösningar var framtidens lösningar? Jag trodde ni förstod att kollektivtrafiken är framtidens trafik?

  Problemet med kollektivtrafiken i Sverige, och antagligen i de flesta länder, är att man inte tar steget fullt ut, och utvecklar kollektivtrafiken vidare. Principerna för kollektivtrafiken är egentligen desamma som de var när den startades i slutet på 1800-talet: Att transportera arbetskraft till fabrikerna, alltså att se till att inga problem uppstår med försörjning av arbetskraft till fabrikerna. Fokus finns alltså på försörjning till fabrikerna, inte på individens/människans behov av transport.

  Man skulle kunna säga att kollektivtrafiken fortfarande befinner sig i version 1.xx. Den har ännu inte kommit till version 2.xx, och definitivt inte till 3.xx, där den kanske borde vara.

  Som jag ser det, så är detta ett resultat av samhällsstrategin att se maskinen före människan. Maskinen kommer tyvärr i de allra flesta fall före människan i prioriteringarna.
  Detta är mycket enkelt att konstatera om man är gångtrafikant, eller cyklist, eller kollektivtrafikant.

  Jag ska inte fastna i detta, utan gå vidare med kollektivtrafiken: För att utveckla kollektivtrafiken, så måste man se till människans/individens behov. Jag frågar mig: Varför måste människorna trängas ihop som sardiner i bussar och tunnelbana när de är på väg till och ifrån sina jobb?
  Jo, detta beror på att kollektivtrafiken fortfarande är i version 1.xx, att syftet med den fortfarande är att fylla fabrikerna. Inte att uppfylla individens behov av transport.

  I versionerna efter 2.00, så kommer det att vara BEKVÄMT att åka kollektivtrafik. Du får det du har behov av, dvs en sittplats, tåget/bussen kommer i tid, dina övergångar fungerar utan problem, du är framme när du ska vara det. När du väntar på bussen/tåget ska du också ha det bekvämt, du ska INTE behöva stå och frysa! Och du ska inte behöva stå och vänta länge, eftersom färdmedlet kommer i tid!

  I versionerna efter 3.00, så kommer även mer individuella anpassningar att kunna ske, dvs kollektiva taxi-former där du kan ta dig ut till, och ifrån, individanpassade mål.

  Låter detta som science-fiktion? Kanske, men det är det ju inte! Ingenting av detta är svårt att åstadkomma om man har den politiska viljan. Många kanske ojar över kostnaderna. Men titta på totalkostnaderna för bilismen, och räkna på det hela. Gör en samhällsekonomisk kalkyl, där alla parametrar finns med, och du kommer att finna att denna modell blir betydligt billigare än den nuvarande.

  Privatbilismen skulle naturligtvis bli lidande, men inte de individer som kör bil, eftersom de utan problem skulle kunna åka kollektivtrafik istället. De som skulle drabbas är ju privatbilstillverkarna. Men de kan ju istället producera bussar/tåg och annat till kollektivtrafiken. Problemet i vårt nuvarande samhälle är just kopplingen till privatbilismen. Många ekonomiska modeller är upphängda på privatbilstillverkning.

  Men, samhället förändras. De flesta trender idag visar på att produkter är på väg ut, och tjänster och kommunikation är på väg in. Vi kommer att köpa mer tjänster, och vi kommer att ägna oss mer åt kommunikation.

  Vi kommer att efterfråga/kräva tjänste-lösningar på många problem som finns idag, och vi kommer att kommunicare det behovet, precis som jag gör idag i detta inlägg.

  Johan

 2. Jag skulle inte påstå att jag är EMOT nolltaxa, jag är bara lite skeptisk.
  Vi har ju begränsade resurser att röra oss med, och då tror jag det är mer realistiskt att börja med en sänkning av kostnaderna.

  Jag tycker rent allmänt att det inte är en bra ide att saker är helt gratis, eftersom det då riskerar att leda till överkonsumtion. Det är möjligt att det inte är aktuellt i fallet med kollektivtrafiken, och kanske blir besparingarna av att ta bort spärrarna och kontrollanterna så stora att man tjänar på att införa nolltaxa därför. Men jag tvivlar på att besparingen egentligen är så stor jämfört med kostnaden.

  Slutligen tror jag på de små stegens tyranni: det är lättare att få igenom en sänkning som på sikt kan leda till nolltaxa än att försöka gå direkt på detta.

  Mvh
  Thomas

  ps. Vi miljöpartister har olika åsikter i saker och ting. ;)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>