Daily Archives: April 22, 2010

Låg akassa ökar inte motivationen hos arbetssökande

I sin avhandling vid den sociologiska institutionen på Umeå Universitet presenterar Madelene Nordlund forskning som visar att låg akassa inte är en ett bra sätt att få arbetslösa att söka jobb. Tvärt om tyder resultaten på att en hög ersättningsnivå ökar möjligheterna för de arbetslösa att hitta mer lämpliga och välavlönade jobb.

Dessa slutsatser har Nordlund kunnat dra efter att ha studerat situationen för de som blev arbetslösa under 90-talet. Fokus för studien är de av vissa så bespottade arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Tidigare forskning har inte visat något stöd för positiva effekter av dessa program. Men de tidigare studierna har enligt Nordlund haft för kort tidsperspektiv, och man kan nu se positiva långsiktiga effekter av programmen.

På Umeå universitets hemsida skriver man följande om avhandlingen slutsatser om akasse-nivåer:

“I arbetsmarknadsdebatten hörs ofta politiker som vill göra det kostsamt att vara arbetslös genom att sänka a-kassan. Man menar att det är ett sätt att korta individers tid i arbetslöshet, eftersom den ekonomiska pressen antas öka arbetslösas motivation att söka jobb. I avhandlingen återfinns dock inte något samband mellan ersättningsnivå och jobbchanser. Istället visar resultaten att en relativt hög nivå på a-kassan ökar chansen för höga återanställningsinkomster. Detta samband förklaras med att en generös a-kassa hjälper arbetslösa att hitta tillbaka till ett arbete där deras tidigare kunskaper och erfarenheter kan tillvaratas och bidrar därmed till att inkomstnivån kan bevaras.”

Det här är visserligen bara en enskild avhandling, men det skulle vara intressant att se vad för forskning Alliansen stöder sig på (om det finns någon sådan) för sin sänkning av akassan.

Flera medier skriver om studien idag, bland andra Aftonbladet, DNSydsvenskan och Metro. Många bloggare skriver också om den, till exempel Johan Westerholm, Martin Moberg och Alliansfritt Sverige. Bäst är som vanligt Badlands Hyena, jag citerar:

Vilka dumheter! Det vet vi väl att sänkt ersättning ökar motivationen hos de fattigaste, medan höjda löner och bonusar ökar motivationen hos de rikaste.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,