Tag Archives: fisk

En glad lax

Man har sedan länge vetat att substanser från läkemedel kommer ut i naturen genom avloppssystemet. Till exempel har det diskuterats huruvida substanser från p-piller i naturen kan påverka djur och människors fertilitet på längre sikt. Överhuvudtaget är det med detta miljöproblem som med många andra – det kan komma att ha övergripande effekter, men just nu har vi ingen aning om hur det kommer påverka oss eftersom det handlar om så komplexa system. Därför kämpar många miljöorganisationer för att man ska tillämpa försiktighetsprincipen och inte använda kemikalier vars effekter på miljö och människor inte är nogrannt kartlagda. Detta argumenterar kemikalieindustrin och högern emot, då de anser att det skulle gå ut över tillväxten. Det blir en fråga om vad man värderar högst.

I sammanhanget bör nämnas att kemikalieindustrin är världens tredje största industri och omsätter 1 500 miljarder euro. (ref)

En ny studie visar dessutom att olika läkemedelssubstanser ansamlas i fisk, i detta fall från riddarfjärden. Man har hittat höga halter av antidepressiva och smärtstillande i fiskarnas lever. Oroväckande… Men man får väl försöka se det positivt, fisken har det ju inte lätt nuförtiden när vi fiskar ut den och förstör dess naturliga miljö. Så det kanske är på sin plats med lite antidepressiva medel?