Tag Archives: offentliga sektorn

Svenskar med nöjda med offentlig vård

Enligt en undersökning som Sveriges kommuner och landsting låtit göra ökar svenskarnas betyg på vård som drivs i offentlig regi, medan de minskar för den vård som drivs privat. För den privat drivna vården var siffran 73,7 på en skala från 0 till 100 jämfört med förra årets siffra 76,3. För den offentliga vården var motsvarande siffror 67,3 och 69,5.

Enligt SKL kan förändringen tolkas som att svenskarna lägger mindre vikt vid driftsformen och större vikt vid kvaliteten än tidigare. Man kan säkert tänka sig att debatten kring vinst i vården kan ha påverkat omdömet något. Men kanske även de faktiska förhållanden som legat bakom debatten – till exempel att läkare på privata mottagningar får bonus om de håller så korta patientmöten som möjligt, med mera.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Intressant?