Tag Archives: rättvisa

Fattigdom i Sverige minskar, men klyftorna ökar

Finansminister Anders Borg presenterade nyligen siffror från finansdepartementet, som visar på vilken effekt Alliansens politik haft för olika grupper i samhället. Siffrorna visar tydligt att de som har tjänat på politiken är i högre grad män än kvinnor, och i högre grad höginkomsttagare än låginkomsttagare. Borg gjorde sitt bästa för att släta över detta och menade att politiken kommer gynna kvinnor och lågavlönade på lång sikt. Om jag tillhörde någon av de grupperna skulle jag nog inte känna mig så värst lugnad av detta besked, som bygger på oklara antaganden och vaga framtidsprognoser.

Borg menar även att inkomstskillnaderna har minskat genom deras politik. Man kan verkligen undra om det stämmer och huruvida man då kan tacka Alliansens politik för detta. Socialstyrelsen kom nyligen med en rapport som beskriver utvecklingen av sociala problem och särskilt riskutsatta grupper under åren 1990-2007. Där konstaterar man bland annat att:

  • Andelen av Sveriges befolkning som lever under det absoluta fattigdomsstrecket minskade från 11 till 5 procent mellan 1997 och 2007.
  • Inkomsterna höjdes totalt sett men inkomstskillnaderna ökade eftersom de högavlönade fick större lönelyft.
  • Ungdomar, ensamstående mammor och invandrare löper störst risk för att hamna i fattigdom.

Detta kan förstås inte bara läggas Alliansen till last eftersom denna utveckling har pågått sedan 1995. Det är dog tydligt om man läser i rapporten att klyftan har ökat mer än föregående år sen Alliansen kom till makten. Föga förvånande, just med tanke på att högavlönade fått mer i plånboken än lågavlönade.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,