Tag Archives: Stockholm

Gröna vågen i skymundan av våldet

En glädjande liten nyhet som drunknade i det dystra nyhetsflödet om attacken mot Ship to Gaza är att Miljöpartiet går starkt framåt i Stockholm enligt den senaste Skopmätningen från huvudstaden. Skop frågar inte vad folk tänker rösta på utan vilket parti de “tycker bäst om”. Det är synd, eftersom det gör att man inte utan vidare kan jämföra med andra undersökningar. Häpnadsväckande är ändå att Miljöpartiet enligt denna undersökning mer än fördubblar sitt stöd jämfört med förra valet till 20 % och är nästan lika stora som Socialdemokraterna som ligger på 22 %! I resten av länet är man mindre, men ökar även där. Noterbart är även att Centerpartiet och Kristdemokraterna är utraderade från huvudstaden.

Tyvärr redovisas inte alla siffror i artiklarna, men här är ett axplock:

Stockholms stad

Mp: 20%
S: 22 % (-1,0)
V 5.6

M: 37,5 % (+0,6)
FP 8.8
C 2.4
KD 2.0

SD 1.8

Stockholms län

Mp: 16,8 % (+9,7)
S: 23,3 % (-1,6)

M: 37,8 % (-0.6)
C: 2,3 %

Siffror från Daniel Helldéns blogg och DN.