Ett McJob är ett McJob är ett McJob

McDonalds Londonkontor har inlett en kampanj för att förmå Oxford English Dictionary att ta bort ordet “McJob” ur sitt lexikon. Ett “McJob” definieras nämnligen som “ett ostimulerande, lågavlönat jobb med små framtidsutsikter, skapat av expansionen i servicesektorn”… Inte precis en sån presentation som man skulle vilja ha på sina reklambroschyrer.

Nu behöver McDonalds visserligen inte ha det. Men för säkerhets skull ska ordet tydligen inte få finnas överhuvudtaget. Det hela har en lite Orwellsk klang över sig, man ändrar på språket istället för verkligheten. Det verkar onekligen vara tidens melodi, dagens makthavare har nog en ganska bra förståelse för ordens makt. Mitt favorit/skräck exempel på sådant nyspråk är när man ersätter “dödade civila” med “collateral damage”.

Hur som helst, McDonalds har producerat undersökningar som de påstår skulle visa att en majoritet av engelsmännen vill att ordet ska ändras. Skulle vara mycket intressant att se hur de undersökningarna var utformade. Men McDonalds är i alla fall inte knussliga, i utbyte mot att ta bort McJob erbjuder de lexikonet ett nytt ord: McProspects. Detta ord syftar alltså på de enorma möjligheter som väntar dig som anställd på McDonalds. Hur många tror att nån spontant kommer börja använda det ordet?

“McJob” i Wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>