Monthly Archives: June 2009

Miljöpartiet ökar i ytterliggare en opinionsmätning, Moderaterna dyker

Idag publicerar Novus Opinion sin senaste mätning. Även i denna ökar oppositionen avståndet till alliansen, främst tack vare att Moderaterna backar 5% till 24,4 på en månad, samt att Miljöpartiet går fram 2,2% till 9,5. Analysen visar att Moderaterna dels tappar till folkpartiet, men även i de grupper som troligtvis drabbas hårdast av de sämre ekonomiska läget, som lågutbildade. I mätningen får Sverigedemokraterna stöd av 3,5 procent och Piratpartiet av 2,4 procent.

Kanske är det mest intressanta i den här mätningen och den från United Minds att de visar att vi kanske inte nödvändigtvis är fast med dessa två politiska block för alltid, då de stora partierna ser ut att tappa och nya partier vinna mark. Jag tror att en sådan utveckling är önskvärd, då den skulle kunna öppna upp för nya samarbeten. Det ska dock tilläggas att SCBs stora mätning visade på motsatt resultat, att de stora partierna dominerar.

Vad gäller samarbetet framkom även idag att Piratpartiet sätter sig i gröna gruppen i EU-parlamentet. Jag tror det är ett klokt drag från bägge sidor. Som flera kommentatorer nämner så får PP troligtvis störst frihet i Gröna Gruppen, och kan dessutom åka snålskjuts på att det är en av de grupper som arbetat hårdast med att försvara den personliga intergriteten. Den Gröna gruppen, och framförallt Miljöpartiet, vinner dels en (och snart två) nya röster samt kan visa upp att man för en intergritetsvänlig politik i parlamentet. Detta kan belöna sig i riksdagsvalet.

Peter Eriksson välkomnar samarbetet i SVD och DN, och Grön Ungdoms språkrör Maria Ferm förstår på Newsmill varför man inte valde den liberala gruppen. Maria argumenterar för övrigt även på Aftonbladets debattsida för att MP ska ta skarpare avstånd från FRA-lagen.

Intressant?

Andra skriver om:
Val 2010, Miljöpartiet, Piratpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Opinionsundersökning, Politik, eu-parlamentet, eu.

Miljöpartiet ökar i ny opinionsmätning, nu dubbelt så stora som i valet 2006

Det tycks som att det långsiktiga arbetet som språkrören Maria Wetterstrand och Peter Eriksson bedrivit för att visa att Miljöpartiet numera är ett moget parti börjar ge utdelning. Aftonbladet rapporterar om en ny opinionsundersökning inför riksdagsvalet från United Minds, där stödet för MP ökar till 10,5%, vilket är det högsta resultatet för partiet i en mätning inför riksdagsvalet som jag har sett! United Minds analyserar inte anledningen till detta, utan bekymrar sig mest om att väljare går från de borgerliga partierna till Piratpartiet.

Troligtvis är det så att resultatet i EU-valet gett MP skjuts på två sätt: dels har det blivit tydligt att partiet har seriösa politiker som jobbar hårt och inte bara ser politiska uppdrag som en födkrok (se mitt tidigare inlägg om Carl Schlyter). Dels har partiet numera ett såpass högt stöd att det underlättar för tidigare tveksamma väljare att lägga sin röst på MP. Vi människor är nämnligen inte mer komplicerade än att vi påverkas av vad andra tycker, och om över 10% stöder ett parti måste det väl vara något vettigt med partiet? Opinionmätningar inte bara mätningar utan även något som till viss del påverkar opinionen.

Slutligen tror jag att ökningen till stor del beror på att Miljöpartiet håller på att ta över rollen som det främsta alternativet bland solidariskt sinnade välutbildade och storstadsbor, på bekostnad av Socialdemokraterna och Vänstern. För de som känner sig främmande inför en otidsenlig klassretorik eller har en mer individualistisk människosyn men inte köper alliansens marknadliberala politik, erbjuder MP ett alternativ.

Vad kan man i övrigt dra för slutsatser utifrån opinionsundersökningen då? För det första skulle det med trygg majoritet bli en rödgrön regering om detta var ett valresultat, även om Sverigedemokraterna skulle stödja alliansen. Sverigedemokraterna kommer alltså in i riksdagen och Kristdemokraterna åker ut. Från pest till kolera. Piratpartiet går framåt och ligger strax under spärren. De unga väljarna ratar i allt högre utsträckning de borgerliga partierna, och Moderaterna ligger nu under sitt resultat från senaste valet.

Piratpartiet tar sina väljare främst från Alliansen, vilket inte torde överraska någon. Dels har ju alliansen profilerat sig som det integritetsfientliga alternativet nummer ett genom FRA, Ipred, med mera. Dels har Piratpartiet en klart borgerlig lutning, Rick Falkvinge kallar sig ultrakapitalist och Christian Engström är gammal folkpartist. I de frågor som oppositionens väljare vanligtvis tycker är viktiga, såsom klimat, solidaritet och jämställdhet, har de som bekant inget att komma med, och både Vänsterpartiet och Miljöpartiet har ju tagit ställning för avkriminalisering av fildelning för privat bruk.

Slutligen bör man väl lägga in den vanliga brasklappen: det är inget valresultat, det är en opinionsundersökning som dessutom är genomförd över nätet vilket kan tänkas ge fördel för partier med många unga väljare. Mycket kan såklart också hända fram till riksdagsvalet 2010. Samtidigt är det förstås roligare att stödet ökar än att det minskar för de Gröna.

Läs hela rapporten från United Minds här>>

Intressant?
Andra skriver om: Val 2010, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Piratpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Opinionsundersökning, Politik.

Depression: 1-0 till miljöfaktorer

Nyligen publicerades en stor metastudie där forskarna har undersökt en specifik gen, och huruvida variationer i denna kan öka risken för depression. Det hela började med en studie 2003 som visade att individer med en viss variation i denna gen löpte större risk att drabbas av depression om de hade genomgått livkriser. Denna studie ledde till en explosion av intresse och spekulation, t ex om man kunde identifiera högrisk-individer med gentest, o s v. Man har dock haft svårt att replikera resultaten och den nya studien, som sammanfattar resultat från 14 studier mellan 2003-2008, visar att det inte finns något samband mellan genen och förekomsten av depression. Resultatet i den första studien var alltså troligtvis en slump.

Detta illustrerar två vanliga problem med forskning:

  1. Det är roligare med positiva resultat än negativa. De studier som gjorts för att replikera resultaten i den första studien, och sedemera inte fått något liknande resultat, har uppenbarligen inte uppmärksammats lika mycket som denna.
  2. Om ett forskningsresultat ligger rätt i tiden är det lätt hänt att det övertolkas, både av media och av forskningsvärlden. Det är bara titta på alla rubriker av typen “Nu är det bevisat”, “Forskarna slår fast”, o s v.

Ett tydligt resultat som metastudien dock visade var att förekomsten av depression har ett starkt samband med hur många livskriser individen har utsatts för – troligtvis föga förvånande för alla utom de mest inbitna biologister. Resultatet betyder inte nödvändigtvis att gener inte spelar någon roll alls för depression, men det tyder på att miljön spelar större roll, och att ärftlighet antagligen är mer komplicerat än att det beror på enskilda gener.

Läs mer om studien på WeMind>>.

SCBs partisympatiundersökning

Nu har SCB precis släppt sin återkommande partisympatiundersökning (psu). Inget direkt häpnadsväckande resultat i den, förutom möjligen att alla småpartier ligger såpass lågt, mellan 4-6%. Några slutsatser utifrån undersökningen:

  • Miljöpartiet är fortfarande tredje största parti (med blygsamma 6%).
  • Oppositionen leder över alliansen med 3%.
  • Varken Sverigedemokraterna eller Piratpartiet skulle komma in i riksdagen.

Föga förvånande slår SVD på stora trumman för att gapet har minskat sen förra undersökningen för ett halvår sen. Är det någon som är överraskad? Själv anser jag fortfarande att det mest sensationella är det faktum att oppositionen fortfarande leder, trots det låga förtroendet för Mona Sahlin jämfört med Reinfeldt, samt sossarnas olika klantigheter under våren. Väljarna måste verkligen vilja ha förändring.

PP = våldtänktsmän?

Centerpartisten Annika Qarlsson (c), ordförande för Centerkvinnor, riksdagsledamot och vice ordförande i centerns riksdagsgrupp, gör på sin blogg en koppling mellan män som röstade på piratpartiet och våldtäktsmän. Hur tänkte hon då? Det roligaste är att Maud Olofsson samtidigt står i riksdagen och säger att:

“Jag tycker vi ska föra en diskussion med piratpartiet. Frågorna om integritet är viktiga för ungdomar och den liberala gruppen.” (Svds direktrapportering)

Om de ska få till en bra dialog får de nog jobba lite mer på det.

Vad har Carl Schlyter (mp) haft för sig i EU-parlamentet?

Nu är visserligen EP-valet över, men jag vill ändå gärna publicera denna sammanställning av några granskningar av EU-parlamentarikernas arbete som jag gjorde inför valet. Jag anser att vi behöver fler av denna sortens konsumentupplysningar inför kommande val, för att underlätta för väljarna att ta välgrundade beslut om vem de ska rösta på. Dessa granskningar är dessutom extra viktiga i EP-val eftersom få är så insatta i parlamentarikernas arbete att man kan bedöma hur troligt det är att de kommer verka för den politik de för fram i valrörelsen. Moderaternas Gunnar Hökmark är ett lysande exempel på detta, bland annat genom att först rösta för höjning av parlamentarikernas löner och sen stå i TV och påstå att han vill sänka dem. Flera av nedanstånde undersökningar har istället utgått från vad parlamentarikerna faktiskt HAR GJORT under den senaste mandatperioden, hur aktiva de varit och hur de röstat. Vad säger då dessa undersökningar?

Klimat
Naturskyddsföreningen granskar hur parlamentarikerna har röstat i frågor som rör klimat och miljö och kommer fram till att Miljöpartiets Carl Schlyter är den svenska EU-parlamentariker som mer konsekvent än någon annan lagt sin röst för miljön.

Öppenhet och demokrati i EU

Den internationella tankesmedjan Open Europe har undersökt och satt poäng på hur samtliga 785 EU-parlamentariker arbetat för öppenhet inom EU. Av alla dessa politiker placerar sig Carl Schlyter allra överst med 55 poäng av 58 möjliga.

Parlamentarikernas aktivitetsnivå
Aftonbladet har undersökt parlamentarikernas aktivitet genom att se om de varit rapportörer, skuggrapportörer, hur många betänkanden, yttranden och inlägg de gjort. Utefter det har politikerna fått poäng och Carl Schlyter leder stort: 7595 poäng jämfört med tvåan, Olle Schmidt (fp) som får 6425 poäng.

Utvecklings och biståndsfrågor

CONCORD, som är ett samarbetesorgan för 40 olika organisationer som jobbar med bistånd och utvecklingsfrågor, har undersökt synsättet på och engagemanget för utvecklingsfrågor hos de svenska parlamentarikerna. I topp? Carl Schlyter.

Djurskydd
Djurens rätt sätter Carl högst i topp på sin lista över de politiker som fått svara på frågor om sin inställning i frågor som rör djurens välfärd.

Slutsats

Om du tycker att ovanstående frågor är viktiga hoppas jag att du lagt din röst på Carl Schlyter. Om du vill flytta mer makt till Bryssel, om du tycker att lobbyister borde få mer att säga till om eller att parlamentarikerna ska få högre lön, då fanns det säkert någon annan som var bättre att rösta på.

ps. Apropå lönehöjningar för parlamentarikerna kan man lägga till att Carl Schlyter röstade emot detta samt har begärt att få behålla sin tidigare lägre lön, av vilken han, i likhet med Vänsterpartiets parlamentariker, redan skänker bort en avsevärd del.

Valanalys EP 2009

Så har då svenskarna sagt sitt om vilka parlamentariker vi ska skicka till Bryssel. Resultatet borde inte innebära några större förvåningar för någon. Att Piratpartiet kom in var väntat, möjligen gick det ännu bättre för dem än analytikerna trott. När jag på söndagen stod utanför vallokalen och delade ut valsedlar kunde jag notera att det ingalunda var enbart finniga tonårsgrabbar som tog emot Piratpartiets valsedlar, utan även äldre, propert klädda kvinnor och män. Ett friskhetstecken för demokratin i det avseendet att folk gick ut och röstade i högre grad, särskilt de unga. Sen är ju EP-valet som bekant ett missnöjesval och PP är ett missnöjesparti. Därför var det inte heller förvånande att S och M gick kräftgång. I EP-valet passar medborgarna på att trycka till de stora partierna.

Att Folkpartiet gick fram var väl inte heller det någon överraskning. Jag skulle gärna vilja se vad de hade för valbudget, här i Stockholm har de synts konstant. Sen har de ju även Marit, som kan komma med vilka grundlösa påståenden som helst utan att bli ifrågasatt av media, eftersom hon är en så trevlig tant.

Anledningen till att vänstern gick bakåt beror säkert delvis på att de inte lyckats nå ut, att EU-kritiska väljare i större utsträckning väljer sofflocket och att en del av deras väljare gick till PP, Fi och Miljöpartiet. Att Fi inte kom in var väntat och det var även glädjande att SD hölls utanför.

Miljöpartiet då så till sist. Carl Schlyter anser att framgången beror på att väljarna tyckte att klimatfrågan var den viktigaste. Han har nog lite svårt att erkänna att det antagligen även beror på att man slopade utträdeskravet, eftersom han var en av dem som ville ha det kvar. Det blir nu tydligt att detta var ett strategiskt korrekt beslut. Jag tror att detta, samt Miljöpartiets mognad, Carl Schlyters prisade insats som parlamentariker under föregående mandatperiod och Maria Wetterstrand, har ökat folks förtroende för partiet i allmänhet, inte bara vad gäller klimatfrågor. Man har tagit tydlig ställning för individens integritet och mot storföretagen. Man har en balanserad syn på privat och offentligt ägande och dras inte med samma ideologiska bagage som de äldre partierna till höger och vänster. Slutligen är man nu det enda riktigt socialliberala partiet i sveriges riksdag, efter att Folkpartiet har glidit mer och mer åt höger. Med detta i bakhuvudet är det inte förvånande att man tar unga väljare som inte känner sig hemma i den traditionella arbetarvänstern eller hos den darwinistiska Alliansen, väljer miljöpartiet.

Ytterliggare en viktig fråga är hur man ska tolka resultatet om man ser det som en opinionsyttring inför nästa val. Vissa analytiker på högerkanten tolkar självklart resultatet som att det är uppförsbacke för oppositionen. Självklart är utgången av riksdagsvalet långt ifrån självklar. Men dessa vinklade analyser missar det faktum att socialdemokrater och vänsterpartister i större utsträckning sitter på sofflocket i EP-val. Alltså skulle oppositionen mycket väl kunnat ha kammat hem segern om detta hade varit riksdagsval då även dessa grupper kommer ut och röstar.

För Miljöpartiet är valresultatet i kombination med de höga siffrorna i det senaste årets opionsmätningarna lovande. Mp blev i detta val större än S i Stockholm, och enskilt största partie på exempelvis söder, Midsommarkransen, Lappkärrsberget. Det bådar gott för framtiden att ungdomar och studenter väljer att rösta på Mp och Pp.