Daily Archives: May 31, 2010

Israel på krigsstigen

Sorgliga nyheter idag om bordningen av fartygen från Ship to Gaza. Som någon påpekat så är Ship to Gaza inte en ren hjälporganisation utan en politisk sådan, som vill uppmärksamma situationen för invånarna i Gaza. Detta innebär dock knappast att det är fritt fram att på internationellt vatten borda fartyg och skjuta ihjäl passagerarna. Som DN:s korrespondent Nathan Sachar påpekar kunde man lätt hindrat fartygen att komma fram genom att skjuta sönder deras propellrar, om det var enda målet. Troligen handlar det om att man velat statuera exempel. Man kan tycka olika saker om konflikten i Mellanöstern. Men Israel har blivit mästare i att bryta mot internationell rätt och är utan tvivel den starkare parten i konflikten.

Ljuset i mörkret är väl att de flesta svenska politiker (förutom Niklas Wykman) tycks eniga i att fördöma Israels agerande.