Politiska ståndpunkter

Jag betraktar mig själv som en grön socialliberal. Med detta menar jag att jag ser människans frihet som grundläggande, men anser att individens frihet är beroende av att alla har lika möjligheter och tillgång till vissa grundläggande rättigheter, vilka bör garanteras av staten, såsom till exempel utbildning och sjukvård.

Med grön menar jag helt enkelt att jag tänker mig att människan är en del av ett ekosystem, och att vi inte bör såga av den gren vi sitter på. Det är inte framför allt för naturens skull jag är grön, det är framför allt för människors skull. Jorden kommer säkerligen finnas kvar i någon form vad som än händer, frågan är hur det går för oss människor.

Några ståndpunkter…

För:

 • Frihet att leva det liv man vill så länge det inte skadar andra.
 • Ett väl utbyggd välfärd med god sjukvård för alla och ett fungerande skyddsnät.
 • Ekonomisk jämlikhet och progressivt skattesystem
 • Grön skatteväxling: det ska vara dyrt att flyga och billigt och åka tåg
 • Omställning av trafiken: mer kollektivtrafik och cykel i storstäderna, mindre biltrafik.
 • Större ansvar ska läggas på producenter istället för på konsumenter, till exempel vad gäller hänsyn till mänskliga rättigheter och miljön
 • Striktare regler och ökad transparens för privata företag som finansieras av skattemedel, t ex inom välfärden.

Emot:

 • Massövervakning, integritetskränkning och upphovsrättsindustrin.
 • Ohämmad spridning i samhället av kemikalier som ej testats vetenskapligt.
 • Kortsiktiga och populistiska politiska beslut
 • Nyliberalism

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>