Category Archives: Hälso- och sjukvård

En glad lax

Man har sedan länge vetat att substanser från läkemedel kommer ut i naturen genom avloppssystemet. Till exempel har det diskuterats huruvida substanser från p-piller i naturen kan påverka djur och människors fertilitet på längre sikt. Överhuvudtaget är det med detta miljöproblem som med många andra – det kan komma att ha övergripande effekter, men just nu har vi ingen aning om hur det kommer påverka oss eftersom det handlar om så komplexa system. Därför kämpar många miljöorganisationer för att man ska tillämpa försiktighetsprincipen och inte använda kemikalier vars effekter på miljö och människor inte är nogrannt kartlagda. Detta argumenterar kemikalieindustrin och högern emot, då de anser att det skulle gå ut över tillväxten. Det blir en fråga om vad man värderar högst.

I sammanhanget bör nämnas att kemikalieindustrin är världens tredje största industri och omsätter 1 500 miljarder euro. (ref)

En ny studie visar dessutom att olika läkemedelssubstanser ansamlas i fisk, i detta fall från riddarfjärden. Man har hittat höga halter av antidepressiva och smärtstillande i fiskarnas lever. Oroväckande… Men man får väl försöka se det positivt, fisken har det ju inte lätt nuförtiden när vi fiskar ut den och förstör dess naturliga miljö. Så det kanske är på sin plats med lite antidepressiva medel?

Moderater för miljögifter

Saxat från Greenpeace:

“… Den nuvarande kemikalielagstiftningen i Europa är så kraftlös att den inte ens kan förbjuda de värsta och mest välkända giftiga kemikalierna. Men nu har vi en unik chans att få en bra lagstiftning för kemikalier. EU är i slutskedet av en ny kemikalielagstiftning: REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). REACH är EU-ländernas förslag på hur vi ska få kontroll över de 100 000 kemikalier som tillverkas inom EU. På Greenpeace vill vi få EU att gå med på kravet att alla farliga kemikalier avlägsnas från den europeiska marknaden.

Men kemikalieindustrin bedriver en aggressiv lobbykampanj i EU för att urvattna REACH. Och det är inte bara kemikalielobbyn som motarbetar REACH. I den första omröstningen om REACH i EU röstade tre av 19 av de svenska, folkvalda parlamentarikerna emot den så kallade substitutionsprincipen – att farliga ämnen alltid ska ersättas med mindre farliga om sådana finns. Dessa tre var Gunnar Hökmark (m), Christofer Fjellner (m) och Anna Ibrisagic (m). Att industrin med sin miljardkampanj lyckats påverka svenska parlamentsledamöter är ett stort problem. Om kemikalieproducenterna i EU tillåts “styra” en lag som i högsta grad berör oss alla, så sviker politikerna sitt ansvar att skydda oss mot de negativa effekterna av de kemikalier som finns på marknaden….”

Det kliar i mina fingrar för att få utöva substitutionsprincipen på dessa tre moderata ledamöter och ersätta dem med tre andra ledamöter som är mindre farliga för vår hälsa och omgivning…