Tag Archives: fattigdom

Fattigdom i Sverige minskar, men klyftorna ökar

Finansminister Anders Borg presenterade nyligen siffror från finansdepartementet, som visar på vilken effekt Alliansens politik haft för olika grupper i samhället. Siffrorna visar tydligt att de som har tjänat på politiken är i högre grad män än kvinnor, och i högre grad höginkomsttagare än låginkomsttagare. Borg gjorde sitt bästa för att släta över detta och menade att politiken kommer gynna kvinnor och lågavlönade på lång sikt. Om jag tillhörde någon av de grupperna skulle jag nog inte känna mig så värst lugnad av detta besked, som bygger på oklara antaganden och vaga framtidsprognoser.

Borg menar även att inkomstskillnaderna har minskat genom deras politik. Man kan verkligen undra om det stämmer och huruvida man då kan tacka Alliansens politik för detta. Socialstyrelsen kom nyligen med en rapport som beskriver utvecklingen av sociala problem och särskilt riskutsatta grupper under åren 1990-2007. Där konstaterar man bland annat att:

  • Andelen av Sveriges befolkning som lever under det absoluta fattigdomsstrecket minskade från 11 till 5 procent mellan 1997 och 2007.
  • Inkomsterna höjdes totalt sett men inkomstskillnaderna ökade eftersom de högavlönade fick större lönelyft.
  • Ungdomar, ensamstående mammor och invandrare löper störst risk för att hamna i fattigdom.

Detta kan förstås inte bara läggas Alliansen till last eftersom denna utveckling har pågått sedan 1995. Det är dog tydligt om man läser i rapporten att klyftan har ökat mer än föregående år sen Alliansen kom till makten. Föga förvånande, just med tanke på att högavlönade fått mer i plånboken än lågavlönade.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Statistik for dummies

Hans Rosling är en av de där människorna som man skulle vilja att det fanns fler av i världen. Han var med och bildade Läkare utan gränser, han jobbade i många år i Afrika och han har varit engagerad i internationella hälsofrågor genom FN. Han senaste projekt är att bygga ett dataprogram, GapMinder, för att presentera internationell statistik på mer begripligt sätt, och på så sätt kunna upplysa människor om hur världen förändras. Gapminder möjliggör animering av statistik, vilket gör att man tydligt kan följa hur olika förhållanden i världens länder förändras och hur de relaterar till varandra. Hans föreläste om detta under “Världens Eko”, en kvällskurs arrangerad av miljöstudenter på Stockholms Universitet. Presentationen gjorde plötsligt statistiken fascinerande och bitvis skrämmande. Man kunde till exempel tydligt se hur livslängden plötsligt börjar sjunka i afrika i början av 90-talet medan den klättrar uppåt i större delen av världen (HIV), hur Kina och indien stadigt klättrar uppåt på inkomstligan, etc. Upplysande, helt enkelt.

En inspelad föreläsning med Hans Rosling där han presenterar sitt projekt.

Här kan du själv leka med GapMinder.

Tiggarturism

Den ”sociala turism” av östeuropeiska hantverkare som en del fruktade blev aldrig av. Däremot har vi fått ”tiggarturister”. Människor som kommer hit och tjänar bra på tiggeriet. Häromdagen kom det en välbyggd man i 30-års åldern på tåget och delade ut de där inplastade lapparna som man har blivit van vid att se. Han var klädd i dyra jeans och en märkeströja. På lappen stod det att han var fattig och att hans son hade leukemi. I ett inslag på aktuellt för ett år sen, som handlade om en prostitutionshärva, hade kamerateamet varit och filmat vid en hudvagnsparkering där de östeuropeiska kvinnor som saken gällde hade fått bo. Man hade gripit flera män som hade styrt det hela. När kameran zoomade in på ett bord i en av husvagnarna såg man en tjock bunt med just de där inplastade lapparna ligga där…

Förövrigt berättar Peter Enell vid Citypolisen i Aftonbladet om deras erfarenheter av tiggeriet:

– Vid ett tillfälle ingrep vi mot en man som tiggde utanför McDonalds med ett barn i sällskap. En kvinna köpte hamburgare åt dem. När vi bad honom visa att han hade tillräckligt med medel för att uppehålla sig i Sverige plockade han fram 52 000 kronor.

Det värsta med det hela är ju att dessa personer gör folk avogt inställda till alla tiggare, även de som faktiskt är fattiga.