Tag Archives: vårdcentraler

Socialister planerar starta vårdcentral i Stockholm

I Dagens Medicin och SvD kan man läsa att föreningen Socialistiska läkare planerar att starta upp en vårdcentral i Stockholms län. Man efterfrågar nu potentiella medarbetare och patienter, och kommer hålla ett uppstartsmöte för det hela på ABF-huset.

Enligt artiklarna Dagens Medicin och i Flamman förstår man att vissa inom den socialistiska rörelsen motsätter sig att man går in i ett system som man i grund och botten är kritisk mot. Personligen tycker jag att initiativet är utmärkt. Om vänstern fortsätter stå på åskådarläktaren och skrika i väntan på att revolutionen ska genomföra sig själv, och man kan våga sig ut på planen och spela, kommer det nog inte bli någon revolution. Man måste förstå att det är bättre att göra något än inget, och bättre att jobba på flera fronter. Det är också känt att många patienter föredrar mindre enheter istället för stora riskkapitalbolag inom vården, något som bland annat framkom i SNS stora studie av konkurrens inom välfärden.

Som patient och som verksam i Stockholms vård välkomnar jag en vårdcentral som inte drivs av privata riskkapitalbolag. Det talas mycket om mångfald i Stockholm, men vad är det för mångfald om det bara finns privata företag att välja mellan? De ideella och icke-vinstdrivande verksamheterna missgynnas ofta på grund av att de har svårare att få fram tillräckligt med kapital för att starta upp verksamheter. Jag förordar ett system där man aktivt stödjer dessa aktörer för att få en bättre balans, till exempel genom någon typ av fond som dessa aktörer kan låna pengar av för att få startkapital.

Det ska bli spännande att se hur det hela utvecklar sig, och om man har förmåga att tänka lite utanför den socialistiska boxen. Jag hoppas innerligt att man inte fastnar i kjäbbel om löneskillnader mellan yrkeskategorier, vem som är “riktig vänster”, med mera.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Att säga nej till patienten

Det finns många sätt att säga nej till sin patient på, och vissa kanske är bättre än andra, enligt en studie som Karin på WeMind-bloggen rapporterar om. I studien lät man försökspersoner spela patienter och gå ut till olika läkare och försöka få antidepressiv medicinering utskriven. De fall där läkaren nekat att skriva ut medicin analyserades därefter vidare. Man ville se vad läkarna använde sig av för strategier för att säga nej till patienten.

Resultatet visade att 6% av läkarna bara nekade patienternas begäran rakt av. 31% antog ett biomedicinskt perspektiv och rekommenderade vidare fysiska undersökningar för att utesluta somatisk sjukdom. 63% antog ett “patientperspektiv”, genom att antingen förhöra sig om varför patienten ville ha preparatet, hänvisa till en psykoterapeut eller komma med förslag på alternativa diagnoser.

Noterbart är att “patienterna” upplevde det som mest tillfredsställande att bli nekade utifrån ett patientperspektiv. Detta borde inte komma som någon överraskning, om patienten känner att läkaren faktiskt är intresserad av ens problem blir man säkert mer positivt inställd till alternativa förslag. Man får en bättre arbetsallians som det heter i psykoterapi.

En annan undersökning som skulle vara intressant att göra är hur lätt respektive svårt det är att få antidepressiv medicinering. DN genomförde för inte så länge sen en sådan undersökning där man lät medarbetare försöka få ut antibiotika genom att tjata på läkaren, vilket visade sig vara relativt enkelt. Boven i dramat vad gäller antibiotika är antagligen marknadsanpassningen av sjukvården – om man inte tillfredsställer sin kund är risken att denne går till en annan mottagning. Vad gäller antidepressiva finns det fler mekanismer som skulle kunna bidra – många allmänläkare har bristfällig kunskap som diagnosticering av psykiska sjukdomar och för lite tid för att  att ta en ordentlig anamnes. Dessutom saknas fortfarande ofta behandlingsalternativ eftersom få vårdcentraler har tillgång till psykologer.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Sjuk vård

Jan Josefsson gör ett riktigt bra program om systemet med hyrläkare på vårdcentraler. Han uppmärksammar flera viktiga problem. Dels kostar det oss skattebetalare en himla massa pengar. För att locka läkare erbjuder bemanningsföretagen löner på upp emot 50 000 i veckan! Och utöver detta tillkommer resekostnader för att frakta läkare kors och tvärs över landet (inte så klimatsmart). Sen ska förstås bemanningsföretaget ha en blygsam vinst… De 1,8 miljarder som stafettläkarna kostar oss årligen skulle räcka till dubbelt så många fast anställda läkare!

Utöver detta är det ett riskabelt system för patienterna, då den bristande kontinuiteten kan leda till sämre vård. I programmet tar man upp ett exempel med en kvinna som först efter 7 besök till 7 olika läkare fick göra en lungröngten, som då visade att hon hade långt framskriden lungcancer. Detta trots att det var känt att hon var storrökare, vilket borde föranleda sådana kontroller. Som en person i programmet kommenterar så är det ofta inte de enskilda läkarnas fel. Det framkommer dock att flera hyrläkare slarvar med dokumenteringen, vilket försvårar uppföljningen. Kanske är inte alla läkare lika nogranna när man bara ska vara på en arbetsplats en eller ett par dagar, som när man är fast anställd? Det vore enbart mänskligt, men ändå beklagligt.

Slutligen uppmärksammar man det faktum att patienterna har rätt enligt lag att ha en fast läkarkontakt. Men vad ska man göra när man inte får tag i någon läkare till fast anställning, undrar föreståndaren för vårdcentralen i reportaget. Politikerna verkar även de stå handfallna inför problemet, vissa som Barbro Westerholm (fp) pratar bara om valfrihet, och känner inte ens till att patienterna har rätt till fast kontakt.

Det är onekligen ett svårt problem att lösa. Ska man förbjuda hyrläkarsystem? Antagligen skulle EU sätta stopp för något sådant även om man skulle försöka. Utbilda och ta hit fler läkare? Det skulle säkerligen pressa lönerna och därmed kostnaden för skattebetalarna. Vem skulle kunna sätta sig emot något sådant? Förutom Läkarförbundet då, som är kända för att säga nej till att utökning av utbildningsplatser, trots att det råder brist på läkare.

Bemanningsföretagen är förstås vinnarna, tillsammans med läkarna. Och vem kan klandra dem, tänk att ha möjlighet att jobba en vecka i månaden och ändå tjäna dubbelt så mycket som de flesta arbetande svenskar? Något är fel på systemet och det är inte läkarna som ska göra något åt det utan politikerna som måste ta sitt ansvar.

Tyvärr lämnar den nuvarande majoriteten ofta mycket att önska i det fallet. Ungefär som när multinationella företag som outsourcar produktion till länder med skattefria zoner och sen lämnar ansvaret till underleverantörerna. Sven-Otto Littorin gav ett exempel på detta i Rapport när han hävdade att det var fackets fel att thailändska bärplockare utnyttjas och inte statens ansvar att göra något åt detta, trots att detta upprepas år efter år, och trots att det är arbetsgivarna som kringår fackets möjlighet att stifta avtal genom att anställa plockarna genom Thailändska bemanningsföretag.

Jag har dock inte heller sett några bra förslag på lösningar av detta problem från oppositionen. Har det funnits men inte varit i mediernas blickfång? Det ska blir intressant att se om det händer något efter visningen av detta program.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,